Αρθροσκοπική αρθρόδεση ποδοκνημικής

Η αρθρόδεση ποδοκνημικής είναι μια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σοβαρής αρθρίτιδας της ποδοκνημικής. Η αρθρίτιδα της ποδοκνημικής μπορεί να είναι πρωτοπαθής και να οφείλεται σε φυσιολογική φθορά λόγω γήρανσης ή δευτεροπαθής μετά από τραυματισμό όπως κάταγμα ή εξάρθρημα της ποδοκνημικής. Η αρθρίτιδα τελικά οδηγεί σε απώλεια του χόνδρου των αρθρικών επιφανειών, πόνο ή / και παραμόρφωση.

Η αρθρόδεση της ποδοκνημικής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ανοικτά είτε αρθροσκοπικά. Η αρθροσκοπική μέθοδος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατες μελέτες ανακάλυψαν ότι η αρθροσκοπική αρθρόδεση της ποδοκνημικής προσφέρει καλύτερο έλεγχο του πόνου κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, λιγότερη νοσηρότητα, ταχύτερη επιστροφή στην κανονική ζωή μετά την αποκατάσταση και μειωμένο κόστος σε σύγκριση με την ανοικτή αρθρόδεση.

Η επέμβαση γίνεται με ίσχαιμη περίδεση του κάτω άκρου, υπό γενική ή περιοχική αναισθησία. Η προσπέλαση της άρθρωσης γίνεται μέσω δύο μικρών τομών στην πρόσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής, υπό έλξη του χειρουργημένου άκρου. Μέσω των τομών αυτών εισάγεται το αρθροσκόπιο να εξετάσει τυχόν νοσήματα στην περιοχή. Το αρθροσκόπιο είναι ένα σύστημα οπτικών ινών που μπορεί να εισαχθεί σε μια άρθρωση (συνήθως το γόνατο, τον ώμο και την ποδοκνημική) για την αξιολόγηση και τη θεραπεία ορισμένων παθήσεων. Μια κάμερα είναι προσαρτημένη στο αρθροσκόπιο και η εικόνα απεικονίζεται σε μια οθόνη τηλεόρασης. Μέσω των αρθροσκοπικών οπών και με τη χρήση ειδικών εργαλείων, αφαιρείται ο αρθρικός χόνδρος και το υποχόνδριο οστό των αρθρικών επιφανειών της κνήμης και του αστραγάλου. Κατόπιν, λύνεται η έλξη και η άρθρωση ευθυγραμμίζεται. Η αρθρόδεση επιτυγχάνεται μέσω 2 – 3 αυλοφόρων κοχλιών που τοποθετούνται διαδερμικά υπό ακτινολογικό έλεγχο. Η χρήση οστικών αλλομοσχευμάτων μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία της πώρωσης.

Η κοπή των ραμμάτων γίνεται 15 ημέρες μετά το χειρουργείο. Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται κνημοποδικός γύψος για 6 – 7 εβδομάδες και συνίσταται πλήρης αποφόρτιση. Κατόπιν αφαιρείται ο γύψος και τοποθετείται κνημοποδικός κηδεμόνας για άλλες 4 εβδομάδες, ενώ επιτρέπεται η σταδιακή φόρτιση. Το μετεγχειρητικό οίδημα της ποδοκνημικής είναι σύνηθες και μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμη η συχνή ανύψωση του χειρουργημένου κάτω άκρου. Συνήθως λαμβάνεται αντιπηκτική αγωγή για 15 ημέρες μετά το χειρουργείο. Εφόσον παρατηρηθούν κλινικά και ακτινολογικά σημεία πώρωσης, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες του, στις 12 εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

Η βιβλιογραφία αναφέρει ποσοστό επιτυχίας της επέμβασης 85 – 97% και ο μέσος χρόνος πώρωσης της αρθρόδεσης είναι 12 εβδομάδες. Οι επιπλοκές της αρθροσκοπικής αρθρόδεσης ποδοκνημικής είναι ελάχιστες και περιλαμβάνουν την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, τη νευραγγειακή βλάβη, τη μετεγχειρητική δυσκαμψία και την αλγοδυστροφία.