Κατάγματα πτέρνας

Η πτέρνα είναι ένα μεγάλο οστό που αποτελεί το θεμέλιο του πίσω μέρους του ποδιού. Η πτέρνα συνδέεται με τον αστράγαλο και το κυβοειδές οστό. Η άρθρωση μεταξύ του αστραγάλου και της πτέρνας αποτελεί την υπαστραγαλική άρθρωση, η οποία είναι σημαντική για τη φυσιολογική λειτουργία του ποδιού.

Η πτέρνα συγκρίνεται συχνά με ένα βρασμένο αυγό καθώς έχει ένα λεπτό, σκληρό κέλυφος στο εξωτερικό και μαλακότερο, σπογγώδες οστό στο εσωτερικό. Όταν το εξωτερικό κέλυφος σπάει, το οστό τείνει να καταρρεύσει και να κατακερματιστεί. Για το λόγο αυτό, τα κατάγματα της πτέρνας είναι σοβαροί τραυματισμοί. Επιπλέον, εάν το κάταγμα περιλαμβάνει και τις αρθρώσεις, υπάρχει πιθανότητα μακροπρόθεσμων συνεπειών, όπως αρθρίτιδα και χρόνιος πόνος.

Τα περισσότερα κατάγματα πτέρνας είναι αποτέλεσμα τραυματισμού – συνηθέστερα, πτώσης από ύψος, όπως σκάλα, ή σε αυτοκινητιστικό ατύχημα όπου η πτέρνα συνθλίβεται στο δάπεδο του οχήματος. Τα κατάγματα πτέρνας μπορούν επίσης να συνδυαστούν με άλλους τύπους τραυματισμών, όπως διάστρεμμα ποδοκνημικής. Ένας μικρότερος αριθμός καταγμάτων πτέρνας είναι κατάγματα κόπωσης, που προκαλούνται από υπερβολική χρήση ή επαναλαμβανόμενο στρες στην πτέρνα.

Τα κατάγματα πτέρνας μπορεί να επεκτείνονται στην υπαστραγαλική άρθρωση και τις παρακείμενες αρθρώσεις. Τα ενδαρθρικά κατάγματα είναι τα πιο σοβαρά κατάγματα πτέρνας και περιλαμβάνουν βλάβη του αρθρικού χόνδρου. Η προοπτική για αποκατάσταση εξαρτάται από το πόσο σοβαρά συνθλίφθηκε η πτέρνα κατά τη στιγμή του τραυματισμού. Τα εξωαρθρικά κατάγματα περιλαμβάνουν τα αποσπαστικά κατάγματα, τα συντριπτικά κατάγματα και τα κατάγματα κόπωσης. Η βαρύτητα και η θεραπεία των εξωαρθρικών καταγμάτων εξαρτώνται από τη θέση και το μέγεθός τους.

Τα κατάγματα πτέρνας προκαλούν αιφνίδιο πόνο στην πτέρνα και αδυναμία φόρτισης του πάσχοντος σκέλους, οίδημα στην περιοχή της πτέρνας και εκχυμώσεις στην πτέρνα και τον αστράγαλο. Η διάγνωση βασίζεται στον ακτινολογικό έλεγχο. Η αξονική τομογραφία αξιολογεί με λεπτομέρεια το βαθμό συντριβής και την ενδαρθρική επέκταση των καταγμάτων.

Η θεραπεία των καταγμάτων πτέρνης υπαγορεύεται από τον τύπο του κατάγματος και την έκταση του τραυματισμού. Για ορισμένα κατάγματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συντηρητική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει ξεκούραση, παγοθεραπεία, συμπίεση και ανάρροπη θέση του σκέλους. Απαιτείται αποφόρτιση (πατερίτσες) του πάσχοντος ποδιού για να μπορέσει να επουλωθεί το κάταγμα. Ο πάγος μειώνει το πρήξιμο και τον πόνο. Συνήθως είναι απαραίτητος ένας κνημοποδικός νάρθηκας για να αποτρέψει την κίνηση του σπασμένου οστού. Για συντριπτικά ή ενδαρθρικά κατάγματα, η θεραπεία συχνά περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση για την ανοικοδόμηση της άρθρωσης, ή σε σοβαρές περιπτώσεις, αρθρόδεση.

Τα κατάγματα πτέρνης μπορεί να είναι σοβαροί τραυματισμοί που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα δια βίου. Συχνά αναπτύσσονται αρθρίτιδα, δυσκαμψία και χρόνιος πόνος στην άρθρωση. Μερικές φορές το κάταγμα δεν πωρώνεται στη σωστή θέση. Άλλες πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες των καταγμάτων πτέρνης είναι η μειωμένη κίνηση της ποδοκνημικής και η χωλότητα λόγω κατάρρευσης του οστού της πτέρνας και επακόλουθη ανισοσκελία. Οι ασθενείς συχνά απαιτούν πρόσθετη χειρουργική επέμβαση και / ή μακροχρόνια ή μόνιμη χρήση κηδεμόνα ή ορθοπαιδικών πελμάτων για τη διαχείριση αυτών των επιπλοκών.