Εξάρθρημα των περονιαίων τενόντων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Ποιοι είναι οι περονιαίοι μύες;

  Οι περονιαίοι μύες είναι τρείς: ο μακρός περονιαίος, ο βραχύς περονιαίος και ο τρίτος περονιαίος. Ο μακρός περονιαίος είναι ο πιο επιφανειακός μυς του έξω διαμερίσματος της κνήμης. Εκφύεται από την κεφαλή της περόνης, φέρεται γύρω από το έξω σφυρό επί της αύλακας των περονιαίων και καταφύεται στο έσω σφηνοειδές και το 1ο μετατάρσιο.

  Ο βραχύς περονιαίος εκφύεται από τα κατώτερα δυο τριτημόρια της περόνης, φέρεται κάτω από το έξω σφυρό, στην έξω επιφάνεια της πτέρνας και καταφύεται στη βάση του 5ου μεταταρσίου.

  Οι τένοντες του μακρού και του βραχύ περονιαίου φέρονται μαζί στην αύλακα των περονιαίων μέσα σε κοινό έλυτρο και καθηλώνονται στη θέση τους από τον άνω περονιαίο καθεκτικό σύνδεσμο. Και ο μακρός και ο βραχύς περονιαίος νευρώνονται από το επιπολής περονιαίο νεύρο. Η ενέργεια τους βοηθά στον πρηνισμό και την ραχιαία έκταση του άκρου ποδός.

  Υπό κανονικές συνθήκες ο άνω περονιαίος καθεκτικός σύνδεσμος βοηθά τους τένοντες να συσπώνται με εξαιρετικά υψηλές δυνάμεις χωρίς να εξαρθρώνονται. Χωρίς αυτόν τον σύνδεσμο, ο τένοντας δεν μπορεί να παράγει αρκετή δύναμη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Εάν οι περονιαίοι τένοντες εξαρθρωθούν, χάνουν το μηχανικό πλεονέκτημα και γίνονται αδύναμοι και επώδυνοι και συχνά υφίστανται ρήξεις.

  Εξάρθρημα των περονιαίων τενόντων: Αίτια

  Τα αίτια του εξαρθρήματος των περονιαίων περιλαμβάνουν τις στροφικές κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης, την υπερτροφία των περονιαίων μυών, την αυξημένη χαλαρότητα των συνδέσμων, που μπορεί να επιτρέψει στους τένοντες να εξαρθρωθούν. Η ρηχή αύλακα των περονιαίων στη μεμβράνη μπορεί να μην αφήνει τους τένοντες να κάθονται σωστά.

  Ποια συμπτώματα εμφανίζονται στις περιπτώσεις εξαρθρήματος των περονιαίων τενόντων;

  Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πρήξιμο πίσω από την περόνη στο εξωτερικό μέρος της ποδοκνημικής άρθρωσης, αίσθημα αναπήδησης με την κίνηση του ποδιού, εμφάνιση των τενόντων στο πρόσθιο τμήμα του αστραγάλου αντί στην κανονική τους θέση πίσω από την περόνη όπου δεν φαίνονται. Άλλα συμπτώματα  είναι η μυϊκή αδυναμία, τα συχνά διαστρέμματα ποδοκνημικής και η χρόνια αστάθεια.

  Τρόποι διάγνωσης

  Οι ακτινογραφίες λαμβάνονται συνήθως για να διαπιστωθεί, εάν έχει προκληθεί οστικός τραυματισμός. Οι μαγνητικές τομογραφίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της κάκωσης του συνδέσμου και του εξαρθρήματος και της ρήξης των περονιαίων τενόντων. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αξονική τομογραφία για την αξιολόγηση του βάθους της αύλακας των περονιαίων.

  Εξάρθρημα των περονιαίων τενόντων: Τρόποι αντιμετώπισης

  Η αντιμετώπιση που προτείνεται σε αρχικά στάδια είναι η συντηρητική. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει ακινητοποίηση της ποδοκνημικής άρθρωσης και φαρμακευτική αγωγή με μη στεροειδή αντιφέγμονώδη. Σε περίπτωση οξείας κάκωσης, η άμεση εφαρμογή νάρθηκα θα επιτρέψει πιθανώς στον σύνδεσμο να επουλωθεί διατηρώντας τους τένοντες στη σωστή θέση τους πίσω από την περόνη.

  Επί αποτυχίας, απαιτείται χειρουργική θεραπεία για την επισκευή του συνδέσμου. Εάν παρατηρηθεί ρηχή περονιαία αύλακα, μπορεί να εμβαθυνθεί χειρουργικά. Αυτή η εμβάθυνση της περονιαίας αύλακας θα επιτρέψει στους περονιαίους τένοντες να καθίσουν σε καλύτερη θέση χωρίς υποτροπιάζον υπεξάρθρημα. Σε περιπτώσεις όπου ένας από τους περονιαίους τένοντες υποστεί ρήξη, επισκευάζεται ταυτόχρονα με τον σύνδεσμο που τον κρατά στη θέση του. Τέλος, εάν παρατηρηθεί ταυτόχρονα χρόνια αστάθεια των συνδέσμων της ποδοκνημικής, επιδιορθώνονται επίσης, ώστε να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργικότητα της ποδοκνημικής. Η πρόγνωση της νόσου είναι εξαιρετική στους αθλητές, καθώς είναι πολύ σημαντική για τη μελλοντική συμμετοχή τους στο επίπεδο πριν τον τραυματισμό.

  O Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αντώνιος Πέττας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην Ορθοπαιδική και με μεγάλη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία για οποιοδήποτε ορθοπαιδικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε.

  Επικοινωνήστε με τον ιατρό για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με το εξάρθρημα των περονιαίων τενόντων.

  Αίτια μπορεί να είναι:

  • Στροφικές κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης
  • Yπερτροφία των περονιαίων μυών
  • Aυξημένη χαλαρότητα των συνδέσμων

  • Οίδημα σε συγκεκριμένα σημεία όπως πίσω από την περόνη στο εξωτερικό μέρος της ποδοκνημικής άρθρωσης
  • Αίσθημα αστάθειας και μυϊκή αδυναμία
  • Συχνά διαστρέμματα

  Ξεκινώντας από την καταγραφή ιστορικού του ασθενούς, ο ιατρός προχωρά και σε κλινική εξέταση. Πέρα από αυτά, είναι απαραίτητες οι απεικονιστικές εξετάσεις όπως μαγνητική, αξονική και ακτινογραφίες.

  Αν το περιστατικό είναι ήπιο, τότε η συντηρητική αντιμετώπιση αρκεί. Για πιο δύσκολα περιστατικά, η λύση είναι το χειρουργείο.