Αρθρόδεση Lisfranc

Οι κακώσεις Lisfranc, γνωστές και ως κακώσεις ταρσομετατάρσιας άρθρωσης, αποτελούνται από τραυματισμούς στις βάσεις των πέντε μεταταρσίων, τις αρθρώσεις τους με τα τέσσερα περιφερικά οστά του ταρσού και τη ρήξη του συνδέσμου Lisfranc, ο οποίος είναι ο κύριος σταθεροποιητικός σύνδεσμος του μέσου ποδός Πρόκειται για σχετικά ασυνήθιστο τραυματισμό με συχνότητα περίπου 0,2% όλων των καταγμάτων. Συχνά, οι τραυματισμοί Lisfranc διαλάθουν σε έναν πολυτραυματία ή σε αθλητικούς τραυματισμούς χαμηλής ενέργειας οδηγώντας σε κακό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Οι τραυματισμοί της πρώτης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης συνδέονται συχνά με μακροχρόνια αναπηρία και επώδυνη μετατραυματική αρθρίτιδα. Οι θεραπευτικές στρατηγικές έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των ετών. Η παραδοσιακή θεραπεία αποτελούσε συχνά κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση, ή κλειστή ανάταξη και διαδερμική οστεοσύνθεση. Αυτές οι μέθοδοι συχνά δεν οδηγούσαν σε ανατομική ανάταξη και τα αποτελέσματα ήταν συχνά μη ικανοποιητικά, οδηγώντας σε υπολειμματική αστάθεια του άκρου ποδός και περιορισμένη λειτουργικότητα. Με την πάροδο του χρόνου, η προτεινόμενη θεραπεία των τραυματισμών της πρώτης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης πέρασε από την κλειστή ανάταξη σε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική στερέωση.

Αν και η ανοικτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση παραμένει ο βασικός άξονας της θεραπείας, τα αποτελέσματα είναι συχνά μη βέλτιστα. Ακόμη και με ανατομική ανάταξη, τα αποτελέσματα των ασθενών συχνά επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι τυπικές μέθοδοι στερέωσης που χρησιμοποιούν οι χειρουργοί περιλαμβάνουν τη στερέωση με βίδες και, πιο πρόσφατα, την τοποθέτηση ραχιαίας πλάκας.

Όταν χρησιμοποιείται η διαρθρική στερέωση, η αφαίρεση των βιδών δημιουργεί μεγάλα οστεοχόνδρινα ελλείμματα και στις δύο πλευρές της άρθρωσης. Αυτά τα οστεοχόνδρινα ελλείμματα μπορεί να συμβάλλουν στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης μετατραυματικής αρθρίτιδας που συχνά εμφανίζεται με αυτούς τους τραυματισμούς μετά από οστεοσύνθεση και αφαίρεση βιδών. Οι ραχιαίες πλάκες διατηρούν τις χόνδρινες επιφάνειες και προσφέρουν παρόμοια λειτουργικά αποτελέσματα και ικανοποίηση του ασθενούς. Ωστόσο, η χρήση ραχιαίας πλάκας συχνά απαιτεί επιπρόσθετη χειρουργική προσπέλαση. Αυτές οι πλάκες έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσωρινές και εάν το υλικό παραμένει μετά την οστεοσύνθεση, υπάρχει ουσιαστικά ψευδάρθρωση και αυτό μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη δυσφορία.

Πρόσφατα, παρατηρείται η τάση προς την πρωτογενή αρθρόδεση για καθαρά συνδεσμικούς τραυματισμούς. Συγκριτικές μελέτες ανέφεραν καλύτερα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα με την πρωτογενή αρθρόδεση συγκριτικά με την εσωτερική οστεοσύνθεση. Μετά από οστεοσύνθεση σοβαρών ενδοαρθρικών καταγμάτων και επακόλουθη αφαίρεση υλικών, ενδέχεται να εμφανιστεί ατελής πώρωση και εκφύλιση των αρθρώσεων, οδηγώντας σε πόνο, ο οποίος μπορεί να απαιτεί αρθρόδεση διάσωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί κανείς να θεωρήσει την πρωτογενή αρθρόδεση ως εναλλακτική λύση της οστεοσύνθεσης. Η αρθρόδεση εξαλείφει επίσης το ενδεχόμενο μετατραυματικής αρθρίτιδας και την ανάγκη αφαίρεσης υλικών.

Η πρωτογενής αρθρόδεση μπορεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή σε αυτούς τους τραυματισμούς Lisfranc υψηλής ενέργειας με καλά ακτινολογικά αποτελέσματα, 100% πώρωση και χαμηλά ποσοστά επανεπέμβασης. Η πιθανότητα κακής ανάταξης μπορεί να βελτιωθεί συμπεριλαμβάνοντας την έσω στήλη στην αρθρόδεση.