Αρθρόδεση Lisfranc

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η αρθρόδεση Lisfranc είναι η βασική μέθοδος αντιμετώπισης των κακώσεων Lisfranc. Οι κακώσεις αυτές, αν και σπάνιες, μπορούν να δημιουργήσουν αρκετά λειτουργικά προβλήματα στα μετατάρσια.

  Τι είναι οι κακώσεις Lisfranc;

  Οι κακώσεις Lisfranc, γνωστές και ως κακώσεις ταρσομετατάρσιας άρθρωσης. Οι κακώσεις αυτές αποτελούνται από τραυματισμούς στις βάσεις των πέντε μεταταρσίων, τις αρθρώσεις τους με τα τέσσερα περιφερικά οστά του ταρσού και τη ρήξη του συνδέσμου Lisfranc.

  Ο σύνδεσμος Lisfranc είναι ο κύριος σταθεροποιητικός σύνδεσμος του μέσου ποδός. Πρόκειται για σχετικά ασυνήθιστο τραυματισμό με συχνότητα περίπου 0,2% όλων των καταγμάτων. Συχνά, οι τραυματισμοί Lisfranc διαλάθουν σε έναν πολυτραυματία ή σε αθλητικούς τραυματισμούς χαμηλής ενέργειας οδηγώντας σε κακό λειτουργικό αποτέλεσμα.

  Πώς πραγματοποιούταν η αρθρόδεση Lisfranc στο παρελθόν και ποια ήταν τα μειονεκτήματα της μεθόδου;

  Οι τραυματισμοί της πρώτης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης συνδέονται συχνά με μακροχρόνια αναπηρία και επώδυνη μετατραυματική αρθρίτιδα. Οι θεραπευτικές στρατηγικές είναι αρκετές και έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των ετών.

  Η παραδοσιακή θεραπεία αποτελούσε συχνά κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση ή κλειστή ανάταξη και διαδερμική οστεοσύνθεση. Αυτές οι μέθοδοι συχνά δεν οδηγούσαν σε ανατομική ανάταξη. Έτσι, τα αποτελέσματα ήταν συχνά μη ικανοποιητικά, οδηγώντας σε υπολειμματική αστάθεια του άκρου ποδός και περιορισμένη λειτουργικότητα.

  Πώς πραγματοποιείται σήμερα;

  Με την πάροδο του χρόνου, η προτεινόμενη θεραπεία των τραυματισμών της πρώτης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης πέρασε από την κλειστή ανάταξη σε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική στερέωση.

  Αν και η ανοικτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση παραμένει ο βασικός άξονας της θεραπείας, τα αποτελέσματα είναι συχνά μη βέλτιστα. Ακόμη και με ανατομική ανάταξη, τα αποτελέσματα των ασθενών συχνά επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι τυπικές μέθοδοι στερέωσης που χρησιμοποιούν οι χειρουργοί περιλαμβάνουν τη στερέωση με βίδες και, πιο πρόσφατα, την τοποθέτηση ραχιαίας πλάκας.

  Όταν χρησιμοποιείται η διαρθρική στερέωση, η αφαίρεση των βιδών δημιουργεί μεγάλα οστεοχόνδρινα ελλείμματα και στις δύο πλευρές της άρθρωσης. Αυτά τα οστεοχόνδρινα ελλείμματα μπορεί να συμβάλλουν στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης μετατραυματικής αρθρίτιδας που συχνά εμφανίζεται με αυτούς τους τραυματισμούς μετά από οστεοσύνθεση και αφαίρεση βιδών.

  Αρθρόδεση Lisfranc:Ποια είναι η λειτουργικότητα των ραχιαίων πλακών;

  Οι ραχιαίες πλάκες διατηρούν τις χόνδρινες επιφάνειες και προσφέρουν παρόμοια λειτουργικά αποτελέσματα και ικανοποίηση του ασθενούς. Ωστόσο, η χρήση ραχιαίας πλάκας συχνά απαιτεί επιπρόσθετη χειρουργική προσπέλαση. Αυτές οι πλάκες έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσωρινές. Έτσι, εάν το υλικό παραμένει μετά την οστεοσύνθεση, υπάρχει ουσιαστικά ψευδάρθρωση και αυτό μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη δυσφορία.

  Πρόσφατα, παρατηρείται η τάση προς την πρωτογενή αρθρόδεση για καθαρά συνδεσμικούς τραυματισμούς. Συγκριτικές μελέτες ανέφεραν καλύτερα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα με την πρωτογενή αρθρόδεση συγκριτικά με την εσωτερική οστεοσύνθεση.

  Μετά από οστεοσύνθεση σοβαρών ενδοαρθρικών καταγμάτων και επακόλουθη αφαίρεση υλικών, ενδέχεται να εμφανιστεί ατελής πώρωση και εκφύλιση των αρθρώσεων, οδηγώντας σε πόνο, ο οποίος μπορεί να απαιτεί αρθρόδεση διάσωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί κανείς να θεωρήσει την πρωτογενή αρθρόδεση ως εναλλακτική λύση της οστεοσύνθεσης. Η αρθρόδεση εξαλείφει επίσης το ενδεχόμενο μετατραυματικής αρθρίτιδας και την ανάγκη αφαίρεσης υλικών.

  Σε ποιους ασθενείς η πρωτογενής αρθρόδεση αποτελεί βιώσιμη επιλογή;

  Η πρωτογενής αρθρόδεση μπορεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή σε αυτούς τους τραυματισμούς Lisfranc υψηλής ενέργειας με καλά ακτινολογικά αποτελέσματα, 100% πώρωση και χαμηλά ποσοστά επανεπέμβασης. Η πιθανότητα κακής ανάταξης μπορεί να βελτιωθεί συμπεριλαμβάνοντας την έσω στήλη στην αρθρόδεση.

  Αποκατάσταση ασθενούς μετά την αρθρόδεση Lisfranc

  Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση της αρθρόδεσης θα πρέπει να απέχουν από έντονες δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, κατά τη φάση αποθεραπείας ο ασθενής φορά ειδική ορθοπαιδική μπότα τουλάχιστον για έξι εβδομάδες. Η πλήρης αποθεραπεία και η επιστροφή στην καθημερινότητα μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος.

   

  O Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αντώνιος Πέττας έχει μεγάλη πείρα στην αντιμετώπιση παθήσεων του άκρου ποδός. Γνωρίζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης καταγμάτων και βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει εξατομικευμένη διάγνωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας.

  Οι κακώσεις Lisfranc είναι σπάνιες κακώσεις, όμως μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα μετατάρσια. Ειδικότερα, αφορούν τις βάσεις των 5 μεταταρσίων, τις αρθρώσεις τους και τη ρήξη του συνδέσμου Lisfranc. Ο σύνδεσμος Lisfranc αποτελεί τον κύριο σταθεροποιητικό σύνδεσμο του μέσου ποδός.

  Παλαιότερα οι κακώσεις Lisfranc αντιμετωπίζονταν με κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση ή κλειστή ανάταξη και διαδερμική οστεοσύνθεση. Μέσω των μεθόδων αυτών τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά και οδηγούσαν σε υπολειμματική αστάθεια του άκρου ποδός, περιορίζοντας τη λειτουργικότητά του.

  Σήμερα οι κακώσεις Lisfranc αντιμετωπίζονται με ανοικτή ανάταξη και στερέωση. Οι τυπικές μέθοδοι στερέωσης περιλαμβάνουν βίδες ή την τοποθέτηση μιας ραχιαίας πλάκας.

  Οι ασθενείς μετεγχειρητικά θα πρέπει να αποφεύγουν τις έντονες αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει μετά τη χειρουργική επέμβαση να φορά μια ειδική ορθοπαιδική μπότα τουλάχιστον για έξι εβδομάδες.