Arthroereisis

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η χειρουργική επέμβαση arthroereisis συμβάλλει εδώ και χρόνια στην αντιμετώπιση της πλατυποδίας. Εκτός από την πλατυποδία με τη συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να αντιμετωπιστούν περιστατικά που εμφανίζουν αστάθεια αστραγάλου.

  Tι ορίζεται ως πλατυποδία;

  H πλατυποδία είναι η κατάσταση στην οποία παρατηρείται ελάττωση του ύψους ή/και πλήρης εξαφάνιση της ποδικής καμάρας. Μπορεί να εμφανιστεί στην ενήλικη ζωή λόγω τραυματισμού, παρατεταμένης καταπόνησης του άκρου ποδός, διαταραχής της εμβιομηχανικής ή ως μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης.

  Η πλατυποδία ταξινομείται σε 2 τύπους: Χαλαρή πλατυποδία και δύσκαμπτη πλατυποδία. Η θεραπεία της πλατυποδίας ενδείκνυται, αν προκαλείται πόνος στα πόδια ή στα πέλματα ή εάν η κατάσταση επηρεάζει τα γόνατα ή την οσφυϊκή χώρα.

   

  Τι είναι η χειρουργική επέμβαση arthroereisis;

  Η υπαστραγαλική arthroereisis αξιολογείται ως θεραπεία της εύκαμπτης πλατυποδίας. Ειδικότερα, είναι μια χειρουργική επέμβαση που περιορίζει σκόπιμα την κίνηση σε μια άρθρωση, χωρίς να την καταργεί πλήρως. Η επέμβαση πραγματοποιείται για περισσότερο από 50 χρόνια, με ποικιλία τεχνικών και εμφυτευμάτων. Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η επανευθυγράμμιση του ποδιού και η ανακατανομή των φορτίων, βελτιώνοντας έτσι την αντοχή του ποδιού και μειώνοντας την κούραση.

  Η υπαστραγαλική arthroereisis έχει σχεδιαστεί για να διορθώνει την υπερβολική μετατόπιση του αστραγάλου και τη βλαισότητα της πτέρνας, μειώνοντας τον πρηνισμό σε όλη την υπαστραγαλική άρθρωση. Εκτελείται με την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος στο sinus tarsi, το οποίο είναι ένα κανάλι που βρίσκεται μεταξύ του αστραγάλου και της πτέρνας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ενήλικες και παιδιά για την αντιμετώπιση της επίκτητης ή συγγενούς πλατυποδίας. Στα παιδιά γίνεται στην ηλικία των 8 έως 12 ετών, πριν από τη σύγκλειση των επιφύσεων, επιτρέποντας την αναδιαμόρφωση των οστών του ταρσού.  Γίνεται είτε ως μεμονωμένη επέμβαση είτε σε συνδυασμό με επιμήκυνση του Αχίλλειου τένοντα, τενοντομεταφορές των καμπτήρων τενόντων ή οστεοτομίες πτέρνης.

   

  Πώς πραγματοποιείται η χειρουργική επέμβαση arthroereisis;

  Η επέμβαση πραγματοποιείται με χρήση ίσχαιμου περίδεσης, υπό γενική ή περιοχική αναισθησία. Τεχνικά, η χειρουργική προσέγγιση είναι συνήθως ελάχιστα επεμβατική. Πραγματοποιείται μέσω μιας πλάγιας τομής 1 cm έως 4 cm ακριβώς μπροστά και κάτω από την κορυφή του έξω σφυρού. Μετά την αποκόλληση του sinus tarsi, το άκρο πόδι φέρεται σε υπτιασμό και αποκαθίσταται η σωστή θέση του ποδιού. Υπό ακτινολογικό έλεγχο τοποθετούνται προοδευτικά δοκιμαστικά εμφυτεύματα, για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους. Μόλις εντοπιστεί το κατάλληλο μέγεθος τοποθετείται το μόνιμο εμφύτευμα.

  Τι περιλαμβάνει η μετεγχειρητική αποκατάσταση;

  Τα ράμματα αφαιρούνται 15 ημέρες μετά το χειρουργείο. Όταν η επέμβαση εκτελείται μεμονωμένα, η φόρτιση του άκρου ποδός μπορεί να επιτραπεί αμέσως με ή χωρίς γύψο. Αν η arthroereisis συνοδεύεται και από άλλες επεμβάσεις, τότε συνίσταται πλήρης αποφόρτιση για 6 εβδομάδες. Μετά την αφαίρεση του νάρθηκα, ξεκινούν οι φυσικοθεραπείες που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση και την αύξηση του εύρους κίνησης.

  Ποιες είναι οι πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές;

  Το ποσοστό επιπλοκών δεν ξεπερνά το 10% και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • πόνο στην εξωτερική επιφάνεια του αστραγάλου
  • αστάθεια
  • αρθρίτιδα
  • ρήξη του Αχίλλειου τένοντα
  • δύσκαμπτη πλατυποδία
  • υπερδιόρθωση ή υποδιόρθωση της παραμόρφωσης
  • σπασμό των περονιαίων
  • αντιδραστική υμενίτιδα

   

  Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Αντώνιος Πέττας έχοντας μεγάλη εμπειρία σε ορθοπαιδικά ζητήματα σχετικά με την παθολογία του άκρου ποδός και έχοντας πραγματοποιήσει πολλές επεμβάσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, βρίσκεται στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.