Αστάθεια Ποδοκνημικής και Αρθροσκοπική Επέμβαση Brostrom

Η χρόνια αστάθεια της ποδοκνημικής είναι μια κατάσταση στην οποία η εξωτερική πλευρά του ποδοκνημικής χαλαρώνει, καθιστώντας την άρθρωση ασταθή. Προκαλείται συνήθως από διαστρέμματα ποδοκνημικής που δεν έχουν επουλωθεί σωστά. Αν και τα διαστρέμματα της ποδοκνημικής είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους μυοσκελετικούς τραυματισμούς σε άτομα όλων των ηλικιών, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Κατά τη διάρκεια ενός διαστρέμματος, οι σύνδεσμοι της ποδοκνημικής μπορεί να υποστούν διάταση ή ρήξη, και όταν επουλώνονται ελαττωματικά έχουν σαν αποτέλεσμα οι σύνδεσμοι να αδυνατίζουν ή να «ξεχειλώνουν». Στο 80% των περιπτώσεων προσβάλλεται ο πρόσθιος αστραγαλοπερονιαίος σύνδεσμος και στο 15% των περιπτώσεων προσβάλλεται ο πτερνοπερονιαίος σύνδεσμος. Ασθενείς με χρόνια αστάθεια της ποδοκνημικής συχνά παραπονιούνται για χρόνιο πόνο, ευαισθησία και οίδημα στην ποδοκνημική. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, η οποία εμπεριέχει διάφορες ασκήσεις για την ενδυνάμωση της ποδοκνημικής, τη βελτίωση της ισορροπίας και του εύρους κίνησης και την επανεκπαίδευση των μυών. Μερικοί ασθενείς φορούν έναν κνημοποδικό κηδεμόνα για καλύτερη στήριξη της ποδοκνημικής και πρόληψη νέων διαστρεμμάτων. Στο 20% των περιπτώσεων, η συντηρητική θεραπεία δεν έχει επιτυχή αποτελέσματα και οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική ανακατασκευή του έξω πλαγίου συνδέσμου της ποδοκνημικής.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί σημαντικές προόδοι και έχουν αναπτυχθεί επιτυχημένες τεχνικές που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την αστάθεια της ποδοκνημικής μέσω της αρθροσκόπησης. Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι αρθροσκοπικές τεχνικές αποτελούν μια απλή, ασφαλή και εμβιομηχανικά ισοδύναμη, σταθερή εναλλακτική λύση για την ανακατασκευή του έξω πλαγίου συνδέσμου, συγκριτικά με τις παραδοσιακές ανοικτές μεθόδους, δηλαδή την ανοικτή Brostrom – Gould τεχνική.

Η αρθροσκοπική τεχνική Brostrom είναι μια νέα τεχνική που επιτρέπει στο χειρουργό να χρησιμοποιήσει το αρθροσκόπιο για να εκτελέσει μια ανακατασκευή του έξω πλαγίου συνδέσμου αστραγάλου που προηγουμένως θεωρούταν εφικτή μόνο μέσω ανοικτής χειρουργικής επέμβασης. Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις για την αρθροσκοπική τεχνική είναι ουσιαστικά οι ίδιες με εκείνες για την ανοικτή ανακατασκευή του έξω πλαγίου συνδέσμου. Πρόκειται για χειρουργική επέμβαση ημέρας που πραγματοποιείται με γενική ή / και περιοχική αναισθησία. Μέσω μικρών αρθροσκοπικών πυλών, μήκους μερικών χιλιοστών, αποκτάται πρόσβαση στο εσωτερικό της ποδοκνημικής. Η αποκατάσταση του συνδέσμου γίνεται μέσω δυο αγκυρών, ραμμάτων και ειδικών αρθροσκοπικών κόμπων.

Μετεγχειρητικά οι ασθενείς φορούν κνημοποδικό νάρθηκα με την ποδοκνημική σε ουδέτερη θέση και αποφεύγεται η φόρτιση του πάσχοντος κάτω άκρου. Η κοπή των ραμμάτων γίνεται 15 ημέρες μετά το χειρουργείο. Απαραίτητες είναι οι αντιπηκτικές ενέσεις για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Σταδιακά, επιτρέπεται η μερική φόρτιση του άκρου με τη χρήση βακτηριών. Μετά από 4 εβδομάδες αφαιρείται ο νάρθηκας και οι ασθενείς ξεκινούν ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από 3 – 4 μήνες. Στις επιπλοκές της επέμβασης περιλαμβάνεται η δυσκαμψία της ποδοκνημικής και η παροδική νευραπραξία του περονιαίου νεύρου.