Κατάγματα Pilon

Το κάταγμα Pilon είναι ένας συγκεκριμένος τύπος κατάγματος της άρθρωσης της ποδοκνημικής. Πρόκειται για ενδαρθρικό κάταγμα του περιφερικού άκρου της κνήμης. Συμβαίνει συνήθως από τραυματισμό υψηλής ενέργειας, όπως πτώση από ύψος ή τροχαίο ατύχημα και συχνά είναι συντριπτικό. Η άρθρωση της ποδοκνημικής αποτελείται από τον αστράγαλο, ο οποίος αρθρώνεται με την αρθρική επιφάνεια της κνήμης και το κάτω πέρας της περόνης (έξω σφυρό). Η κνήμη και η περόνη συνδέονται κατά τη συνδέσμωση, μια πολύ ισχυρή ινώδης δομή αποτελούμενη από τον πρόσθιο κάτω κνημοπερονιαίο σύνδεσμο, τον οπίσθιο κάτω κνημοπερονιαίο σύνδεσμο, και το μεσόστεο υμένα.

Το κάταγμα Pilon συνοδεύεται συχνά από κάταγμα της περόνης. Η υψηλή ενέργεια του κατάγματος προκαλεί σοβαρό τραυματισμό στα μαλακά μόρια γύρω από την ποδοκνημική, και για αυτό συχνά τα κατάγματα αυτά είναι ανοικτά, ενώ μπορούν να συνδυαστούν με τραυματισμούς σε άλλα οστά, κοιλιά ή κεφαλή.

Κλινικά, οι ασθενείς παρουσιάζουν πόνο στην ποδοκνημική και αδυναμία φόρτισης μετά από κάκωση. Συχνά εμφανίζονται οίδημα, αιμάτωμα και φυσαλίδες στο δέρμα λόγω του οιδήματος. Η μεγάλη παραμόρφωση της ποδοκνημικής μπορεί να συνοδεύεται από νευραγγειακές βλάβες ή από ανοιχτά κατάγματα, οπότε θα πρέπει πάντα να ελέγχεται προσεκτικά η ακεραιότητα του δέρματος.

Σε όλες τις ύποπτες περιπτώσεις, θα πρέπει να γίνεται μια απλή ακτινογραφία ποδοκνημικής τόσο προσθιοοπίσθια όσο και πλάγια. Λόγω της ενδαρθρικής φύσης του κατάγματος, χρειάζεται πάντα αξονική τομογραφία ποδοκνημικής, η οποία είναι χρήσιμη και για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Επίσης, λόγω της υψηλής ενέργειας του κατάγματος, θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι τυχόν συνυπάρχουσες κακώσεις.

Η συντηρητική αντιμετώπιση με μητοκνημοποδικό γύψο για 6 εβδομάδες εφαρμόζεται σε απαρεκτόπιστα κατάγματα και σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, αυτοί οι τραυματισμοί συχνά απαιτούν χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της ευθυγράμμισης και την παροχή σταθερότητας για καλύτερη επούλωση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος Pilon γίνεται σε 2 στάδια. Στο 1ο στάδιο, τοποθετείται εξωτερική οστεοσύνθεση, για την προσωρινή σταθεροποίηση και την αντιμετώπιση του οιδήματος και των φυσαλίδων του δέρματος. Μόλις υποχωρήσουν το οίδημα και οι φυσαλίδες, συνήθως σε διάστημα 2 εβδομάδων πραγματοποιείται η οριστική χειρουργική επέμβαση, που περιλαμβάνει την ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, για να επιτευχθεί σταθεροποίηση της ποδοκνημικής. Μια άλλη επιλογή, εφόσον δεν υπάρχει ενδαρθρική συντριβή, είναι και η ενδομυελική ήλωση με διαδερμική τοποθέτηση βιδών. Σε περίπτωση ανοικτών καταγμάτων και βαριάς κάκωσης των μαλακών μορίων, η εξωτερική οστεοσύνθεση μπορεί να είναι και η οριστική θεραπεία.

Η βαρύτητα αυτών των τύπων καταγμάτων οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών. Η κύρια επιπλοκή μετά από κάταγμα Pilon είναι ο κίνδυνος μετατραυματικής αρθρίτιδας, ωστόσο αυτό είναι σπάνιο σε περιπτώσεις με κατάλληλη ανάταξη και οστεοσύνθεση. Οι επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνουν τη λοίμωξη του τραύματος, την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, τη νευροαγγειακή βλάβη, το σύνδρομο διαμερίσματος, την ψευδάρθρωση και την αστοχία των υλικών.